همايش‌هاي معتبر و نامعتبر

همايش هاي معتبر پایگاه اسكوپوس

جهت مشاهده فهرست همايش هاي نمایه شده در پایگاه اسکوپوس که دومین پایگاه استنادی معتبر در سطح جهان استبه وب سايت اسكوپوس مراجعه نماييد.

همايش هاي معتبر و نامعتبرپایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

جهت مشاهده لیست همايش هاي معتبر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کلیک بر روی اینجا به سایت این مرکز هدایت خواهید شد.

جهت مشاهده لیست همايش هاي نامعتبر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کلیک بر روی اینجا به سایت این مرکز هدایت خواهید شد.

keyboard_arrow_up